Cooperation
Cooperation

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWYEUMETSAT

Strona główna | Projekty | EUMETSAT | Podstawowym krokiem koniecznym do współpracy z EUMETSAT jest rejestracja podmiotu na przeznaczonej do tego celu platformie przetargowej EUMITS (EUMETSAT’s Invitation to Tender System)

W celu rejestracji na portalu EUMITS, należy podać podstawowe dane o rejestrowanym podmiocie: dotyczące użytkownika i przedsiębiorstwa (zakres działalności, rok założenia, liczba zatrudnionych oraz ewentualne inne, istotne informacje o podmiocie), a także podstawowe dane teleadresowe. Po odesłaniu kompletnego wniosku rejestracyjnego i jego weryfikacji przez pracowników EUMETSAT podmiot otrzymuje dostęp do systemu EUMITS. Zarejestrowany użytkownik uzyskuje pełny dostęp do systemu pozwalającego na: wcześniejszy wgląd do publikowanych informacji, pobieranie dokumentów związanych z zaproszeniami do składania ofert, edytowanie szczegółów konta, wgląd do pytań i odpowiedzi oraz możliwość zaznaczania zamiaru złożenia oferty. Użytkownik niezarejestrowany nie ma pełnego dostępu do platformy EUMITS, a jedynie wgląd w bieżące i planowane zaproszenia do składania ofert; nie ma też on możliwości pobierania dokumentów przetargowym powiązanych z ogłoszeniem, ani składania oferty w postępowaniu przetargowym.

W przypadku problemów lub pytań związanych z rejestracją i dostępem do dokumentacji przetargowej na platformie EUMITS, istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem Systemu (eumits@eumetsat.int).

EUMETSAT publikuje również zaproszenia dla konsultantów na portalu EUMITS. Mogą oni być zgłaszani wyłącznie przez swojego pracodawcę, który podpisuje umowę z EUMETSAT i oddelegowuje swojego pracownika do pracy w charakterze konsultanta. Osoby wykonujące wolny zawód lub osoby fizyczne nie są uprawnione do udziału w tego typu postępowaniach przetargowych, chyba, że taka możliwość wynika wprost z konkretnego ogłoszenia przetargowego.

ZASADY EUMETSAT DOTYCZĄCE PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ PRZETARGOWYCH

W każdym ogłoszeniu konkursowym (Invitation To Tender, ITT) publikowana jest pełna dokumentacja obowiązująca wszystkich oferentów, którzy są zobligowani do przygotowania swojej oferty ściśle według wszystkich wskazań i zaleceń EUMETSAT zawartych w zaproszeniu do składania ofert oraz załączonych do niego dokumentów. EUMETSAT publikuje dwa rodzaje informacji konkursowych Invitation to Tender oraz Intended Invitation to Tender (IITT). Invitation to Tender to zaproszenie do składania ofert zawierające:

 • Tytuł postępowania konkursowego (Title) i numer referencyjny,
 • Krótki opis konkursu (Summary),
 • Wyznaczony oficer kontraktowy (Contracts Officer),
 • Data otwarcia (Opening Date),
 • Data i czas zamknięcia, przedłużona data i czas zamknięcia (Closing Date),
 • Dokumenty szczegółowe dotyczące konkretnego konkursu:
  • pismo przewodnie,
  • zakres prac (Statement of Work),
  • szczególne warunki konkursu (Special Tender Conditions)
  • projektu umowy (Draft Contract).
 • Dokumenty ogólne:
 • ogólne warunki umowy,
 • ogólne warunki kontraktowe, f
 • ormularz zwolnienia z podatku VAT,
 • zobowiązanie do zachowania poufności,
 • polityka EUMETSAT w zakresie zwalczania nadużyć,
 • informacje dodatkowe, np. pytania zadane przez inne podmioty w trakcie postępowania konkursowego i/lub odpowiedzi udzielone przez oficerów kontraktowych EUMETSAT (General Documents).

Intended Invitation to Tender – to planowane do ogłoszenia w przyszłości zaproszenie do składania ofert (zapowiedź, bez szczegółowej dokumentacji), którego częściami składowymi są:

 1. Numer referencyjny (ITT No.),
 2. Tytuł zaproszenia do składania ofert (Title),
 3. Krótki opis konkursu (Summary),
 4. Desygnowany urzędnik ds. zamówień (Contracts Officer),
 5. Planowany termin ogłoszenia konkursu, z dokładnością do kwartału (Opening Date),
 6. Planowana data i czas zamknięcia, ewentualna przedłużona data i czas zamknięcia (Closing Date).

 

W części „Dokumenty szczegółowe” znajduje się lista dokumentów dotyczących danego zaproszenia do składania ofert, jak np. pismo przewodnie, wzór umowy, zakres prac. Ponadto, w tej sekcji mogą pojawić się dodatkowe dokumenty dotyczące zakresu prac, a także dokumenty wyszczególniające specjalne warunki konkursu związanego z zamówieniem. Mogą też znajdować się inne dokumenty wynikające z rodzaju danego zaproszenia do składania ofert.

 

Szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące rejestracji na platformie EUMITS znajdują się w poradniku EUMITS User Guide dostępnym poniżej oraz broszurze informacyjnej PAK pt. „Jak zdobyć kontrakt z EUMETSAT”.

 

Udostępnij: