EUMETSAT Data Use Policy
EUMETSAT Data Use Policy

Zasady korzystania z danych satelitarnych EUMETSAT określa dokument “EUMETSAT Data Policy”, którego aktualna wersja znajduje się na stronie internetowej organizacji EUMETSAT:
https://www.eumetsat.int/website/home/AboutUs/WhoWeAre/LegalFramework/DataPolicy/index.html

W zależności od potrzeb użytkowników istnieje kilka możliwości dostępu do produktów satelitarnych. Można się z nimi zapoznać na stronie:
https://www.eumetsat.int/website/home/Data/DataDelivery/index.html

W zakładce ProductNavigator znajduje się katalog produktów satelitarnych udostępnianych przez EUMETSAT wraz z ich szczegółowym opisem.
– Poprzez zakładkę EUMETSATDataCentre uzyskuje się dostęp do dłuższych ciągów danych archiwalnych.
– Pozostałe zakładki umożliwiają różne mechanizmy dostępu do danych i warunki niezbędne do ich użytkowania.
– Dostęp do większości serwisów możliwy jest po wstępnym zarejestrowaniu się w Earth Observation Portal (EO Portal) – zakładka DataRegistration.
Rejestracja na EO Portal zwiększa dostępność do danych satelitarnych EUMETSAT i umożliwia zarządzanie swoimi danymi oraz indywidualnym kontem.

Użytkowanie części danych EUMETSAT wymaga posiadania licencji (płatnej lub bezpłatnej). Licencja płatna jest z reguły wymagana w przypadku danych operacyjnych nie starszych, niż 3 godziny, które mogą być wykorzystywane do użytku komercyjnego.

Lista Agentów Licencyjnych EUMETSAT w poszczególnych krajach znajduje się:
https://www.eumetsat.int/website/home/Data/DataDelivery/DataRegistration/DataLicensing/index.html

Udostępnij: