Inne organizacje
Inne organizacje
ESA
Europejska Agencja Kosmiczna
EDA
Europejska Agencja Obrony
NASA
Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej
EUMETSAT
Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych
UKSA
Brytyjska Agencja Kosmiczna
CNES
Francuska Agencja Kosmiczna
ASI
Włoska Agencja Kosmiczna
DLR
Niemiecka Agencja Kosmiczna
European GNSS Agency
Europejska Agencja GNSS
HORYZONT 2020
Ramowy program UE w zakresie badań naukowych i innowacji
COPERNICUS
Program Obserwacji Ziemi UE
ESERO
Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO
ASTRONARIUM
Cykl programów telewizyjnych przedstawiający najnowsze badania Kosmosu
SSAU
Ukraińska Agencja Kosmiczna
CNSA
Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna
AEB
Brazylijska Agencja Kosmiczna
PERASPERA
Strategiczny Klaster Badawczy w Robotyce Kosmicznej PER ASPERA
EURISY
Organizacja non-profit zrzeszająca europejskie agencje kosmiczne
Horizon Europe
Hryzont Europa
AEM
Meksykańska Agencja Kosmiczna
EUSST
EU Space Surveillance and Tracking
ISECG
Międzynarodowa Grupa ds. Eksploracji Kosmosu
IAF
Międzynarodowa Federacja Astronautyczna
EUSPA
Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego
COSPAR
Komitet do spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej
CEOS
Komitet ds. Satelitów Obserwacyjnych Ziemi
CDTI
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
ESO
Europejskie Obserwatorium Południowe
Udostępnij: