Projekty
Projekty
Cosmic Hub to nowoczesna przestrzeń w centrum Warszawy dla przedsiębiorców, pasjonatów, start-upów i innowatorów. Została stworzona w celu...
Cosmic Hub
Cosmic Hub
ENTRUSTED posłuży identyfikacji potrzeb i wymagań użytkowników końcowych bezpiecznej łączności satelitarnej.
ENTRUSTED
ENTRUSTED
Projekt jest realizowany w oparciu o wiedzę i doświadczenie uznanych podmiotów w zakresie edukacji i popularyzacji nauki.
Future Space
Future Space
Punkt kontaktowy EUMETSAT dla polskiego przemysłu (National Focal Contctact Point) został ustanowiony w Polskiej Agencji Kosmicznej w 2016...
EUMETSAT
EUMETSAT
W 2014 r. Komisja Europejska zainicjowała projekt pod nazwą Strategiczny Klaster Badawczy w robotyce kosmicznej (akronim nazwy programu:...
PERASPERA
PERASPERA
Punkt kontaktowy EUMETSAT dla polskiego przemysłu (National Focal Contctact Point) został ustanowiony w Polskiej Agencji Kosmicznej w 2016...
Sat4Envi
Sat4Envi