Rola POLSA w konsorcjum
Rola POLSA w konsorcjum

POLSA jako tzw. minor partner bierze udział w 3 pakietach zadań (tzw. Workpackage-WP):

  • WP2 – Communication, dissemination and community building
  • WP3 – Promotion of space downstream applications
  • WP7 – Project Management

W ramach WP3 POLSA zrealizowała dwa wydarzenia:

  1. Hackathon Infrastructure & smart cities” realizowanym w dniach 19-21 listopada 2021 r. przez POLSA we współpracy z Fundacją Przedsiębiorczy Toruń. Wydarzenie skierowane było do studentów, programistów, inżynierów, naukowców oraz przedsiębiorców i odbyło się w formule hybdrydowej w siedzibie Toruńskiego Inkubatora Technologicznego oraz przez aplikację Microsoft Teams dla uczestników on-line.

Zadaniem uczestników było wykorzystanie technologii satelitarnych do rozwiązania konkretnego problemu związanego z infrastrukturą i funkcjonowaniem miast. Uczestnicy mieli przygotować koncepcję systemu telemetrycznego wykorzystywanego przez bezzałogowe statki powietrzne, odpornego na próby spoofingu i jammingu.

  1. Roadshow „Making business in space”

19 maja 2022 r. Polska Agencja Kosmiczna we współpracy z Cosmic Hub, Venture Cafe i Cambridge Innovation Centre zorganizowało roadshow pn. „Making business in space”. Celem tego wydarzenia było zaangażowanie MŚP i początkujących przedsiębiorców w innowacje kosmiczne poprzez prelekcje i wymianę doświadczeń z ekspertami i podmiotami, które już wykorzystują lub rozwijają kosmiczne aplikacje typu downstream / upstream. Dodatkowo uczestnikom zostały przedstawione możliwości finasowania i budowania strategii rozwoju w branży kosmicznej. Roadshow zostało zorganizowane w ramach cyklu imprez Cambridge Innovation Centre – Thursday Gathering.

Prelegenci:

Urszula Cisło-Lesicka z Progea4D (prelekcja p.n. „Przykłady wykorzystania danych satelitarnych w monitorowaniu roślinności”),

Przemysław Kupidura („Możliwości komercjalizacji wykorzystywania danych satelitarnych w obszarze rolnictwa”),

Iuliia Marushchak z KP Labs (“Jakie korzyści przyniesie satelita Intuition-1? Doświadczenia młodego MŚP budującego polski sektor kosmiczny”),

Maciej Pawlina i Grzegorz Maciaszek z Space Bridge Fund (“Fundusz Venture Capital jako narzędzie finansowania innowacyjnych projektów o wysokim potencjalne technologicznym z sektora kosmicznego”)

Maciej Sławiński i Piotr Świerczyński z NCBiR (“Możliwości finansowania technologii kosmicznych/satelitarnych z programu Horyzont Europa”).

Udostępnij: