Cel projektu
Cel projektu

Projekt SUN (Space hUbs Network) ma na celu zwiększenie komercjalizacji rozwiązań związanych z przestrzenią kosmiczną oraz rozwój europejskich firm typu start-up i scale-up w sektorach downstream i upstream związanych z przestrzenią kosmiczną. W celu uzupełnienia istniejących inicjatyw europejskich, wydarzenia realizowane w ramach projektu SUN były skierowane do interesariuszy z konkretnych branż, które mogą odnieść największe korzyści z technologii kosmicznych, np. telekomunikacja, mobilność, rolnictwo, telekomunikacja, mobilność, rolnictwo.

Przedsiębiorcy działający w sektorze kosmicznym, firmy rozpoczynające działalność oraz duże firmy mieli możliwość do udziału w 3 etapowym programie mentorskim. Ich głównym celem była pomoc startupom w rozwinięciu ich TRL i uzyskaniu dostępu do finansowania. SUN uzupełniał również dotychczasowe inicjatywy kosmiczne (np. konferencje, warsztaty, hackathony itd.), poprzez kojarzenie ich z przedsiębiorcami z branży kosmicznej.

Konsorcjum zostało utworzone w celu zaangażowania organizacji specjalizujących się w technologiach i zastosowaniach kosmicznych, inkubacji, wsparciem biznesowym i technicznym, w tym m.in. zakładaniem firm i tworzeniem społeczności. Działania w ramach projektu odbywały się w 6 krajach (Austria, Irlandia, Francja, Litwa, Polska, Rumunia) i były skierowane do firm rozpoczynających działalność oraz tych działających w skali ogólnoeuropejskiej.

Finansowanie:

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji “Horyzont 2020” na podstawie umowy grantowej nr 101004374.

Udostępnij: