O PERASPERA
PERASPERA

W 2014 r. Komisja Europejska zainicjowała projekt pod nazwą Strategiczny Klaster Badawczy w robotyce kosmicznej (akronim nazwy programu: PERASPERA). Wspiera on rozwój technologii związanych z robotyką kosmiczną, która należy do obszarów działalności kosmicznej istotnych z punktu widzenia europejskiego interesu gospodarczego. Finasowanie działań w tej dziedzinie odbywa się poprzez program UE Horyzont 2020.

 

Celem inicjatywy PERASPERA jest wspieranie kompetencji europejskiego przemysłu w zakresie robotyki planetarnej oraz orbitalnej, zapewnienie podmiotom w Europie przewagi konkurencyjnej, a także demonstracja w przestrzeni kosmicznej kluczowych technologii związanych z tymi obszarami działalności.

 

W ramach programu PERASPERA Komisja Europejska przeprowadzi 3 konkursy w obszarze robotyki kosmicznej, których budżet z programu Horyzont 2020 wynosi około 45 mln euro. Pierwsze dwa odbyły się w 2016 i 2018 r. Otwarcie ostatniego konkursu planowane jest w czwartym kwartale 2019 r. Polskie podmioty działające w obszarze robotyki kosmicznej mogą się ubiegać o finansowane w 100% kontrakty na badania i innowacje.

PERASPERA
Udostępnij: