Konkursy
Konkursy

W ramach programu PERASPERA Komisja Europejska zaplanowała 3 konkursy w obszarze robotyki kosmicznej, których budżet z programu Horyzont 2020 wynosi około 45 mln euro. Pierwsze dwa odbyły się w 2016 i 2018 r., trzeci zostanie zorganizowany w 2020 r.


Szczegółowa tematyka konkursu będzie dostępna na stronach:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal
https://www.h2020-peraspera.eu/

EUROPEAN ROVER CHALLENGE

European Rover Challenge (ERC) jest międzynarodowym konkursem dla zespołów uniwersyteckich w budowaniu i sterowaniu pojazdami robotycznymi – odpowiednikami pojazdów przeznaczonych do eksploracji Marsa i Księżyca. Odbywa się w Polsce od 2014 r. i jest rozbudowaną wersją amerykańskiego University Rover Challenge. To największe tego typu wydarzenie w Europie.

 

Głównym celem projektu ERC jest upowszechnianie i promocja nauki oraz innowacyjnych rozwiązań powstających na uczelniach na świecie i w Polsce w zakresie technologii kosmicznych i robotycznych. ERC jest również platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy profesjonalistami, naukowcami oraz studentami zainteresowanymi inżynierii i robotyką kosmiczną. W ramach ERC organizowane są także międzynarodowe sympozja, konferencje i webinaria.

 

Zasięg ERC jest międzynarodowy. W finałach udział biorą drużyny z całego świata (m.in. z wielu państw Unii Europejskiej, w tym z Polski, a także z USA, Kanady, Kolumbii, Egiptu, Indii, Australii, Turcji). Beneficjentem kilkuletniego projektu ERC jest środowisko uczelni technicznych oraz przemysł związany z technologiami robotycznymi, automatyką przemysłową i innymi rozwiązaniami dla sektora kosmicznego.

 

Korzyści dla polskiego sektora kosmicznego związane z organizacją w kraju tego konkursu to m. in. budowa kompetencji oraz rozwój przyszłych kadr na rzecz tego sektora, nawiązywanie kontaktów i współpracy między polskimi i zagranicznymi podmiotami, tworzenie pozytywnego wizerunku krajowego sektora kosmicznego zagranicą.

 

Więcej informacji o konkursie oraz jego 5. edycji, która będzie miała miejsce we wrześniu 2019 r., dostępnych jest na stronie:

http://roverchallenge.eu/

Udostępnij: