Prawa Autorskie
Prawa Autorskie

Korzystanie przez użytkowników z materiałów własnych opublikowanych w serwisie www.polsa.gov.pl nie wymaga zgody Polskiej Agencji Kosmicznej.

W serwisie zamieszczane są także utwory, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim. Ich wykorzystanie przez internautów wymaga zgody właścicieli tych materiałów.

Projekt graficzny i realizacja serwisu nFinity.

Niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu ESA – European Space Agency.

Ikony zostały stworzone przez Freepik z www.flaticon.com i są na licencji Creative Commons BY 3.0.

W przypadku naruszenia prawa autorskiego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

Udostępnij: