Dane dla administracji
Dane dla administracji

Obserwacja Ziemi, nawigacja satelitarna czy telekomunikacja, znajdują zastosowanie na szczeblu centralnym i samorządowych. Dane satelitarne odgrywają coraz bardziej istotną rolę w rozwoju kluczowych obszarów życia gospodarczego i społecznego. Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) prowadzi szereg działań, których celem jest ułatwienie administracji publicznej dostępu do nich.

Dane satelitarne – narzędzie skutecznej realizacji zadań publicznych

Bezpłatny i otwarty wgląd do danych z obserwacji Ziemi jest gwarantowany przez Program Copernicus. Dane te są wykorzystywane m.in. w statystyce, planowaniu przestrzennym, rolnictwie, gospodarce wodnej, leśnictwie, ochronie środowiska, zarządzaniu kryzysowym czy kulturze.

Udostępnij: