SST Core Software
SST Core Software

Podmioty działające na terenie Polski mogą zgłosić się do POLSA, aby uzyskać bezpłatnie dostęp do repozytorium z oprogramowaniem SST Core Software. Służy ono do generowania usług w obszarze wykrywania oraz śledzenia obiektów kosmicznych (ang. Space Surveillance and Tracking, SST).

SST Core Software to program typu open-source dedykowany dla społeczności państw członkowskich ESA, które uczestniczą w SST User Forum (Austria, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy).

Na podstawowe funkcjonalności programu składają się:

  • planowanie obserwacji i odpowiednie nastawianie sensorów (teleskopów, radarów i laserów),
  • detekcja, identyfikacja, monitorowanie i katalogowanie sztucznych obiektów znajdujących się na orbitach okołoziemskich,
  • przewidywanie zderzeń między obiektami oraz
  • analiza fragmentacji i ponownych wejść obiektów w atmosferę ziemską.

W celu uzyskania dalszych informacji o programie oraz możliwościach jego uzyskania, prosimy o kontakt z POLSA: dorota.mieczkowska@polsa.gov.pl.

Udostępnij: