Dane satelitarne
Dane satelitarne

Dane satelitarne są dostarczane przez satelity orbitujące wokół Ziemi. Przedstawiają różnego typu dane – obserwacyjne, nawigacyjne, dot. pozycjonowania oraz łączności, udostępniane najczęściej w postaci obrazów utworzonych na podstawie danych pochodzących z satelitarnych instrumentów optycznych lub radarowych.

Dane, które wykorzystywane są w Polsce, pochodzą m.in. z europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus, systemu Galileo oraz EGNOS. Skuteczne wykorzystanie danych satelitarnych w pracy administracji publicznej pomaga planować, podejmować właściwe działania i skutecznie reagować. Dzięki temu można znacznie ograniczyć straty wyrządzone katastrofami naturalnymi, zmianami klimatu, suszą, czy powodziami. To również świetny sposób na umiejętne planowanie zagospodarowania terenów, rozwoju infrastruktury, ochrony zdrowia mieszkańców i potężne narzędzie do skutecznego zarządzania kryzysowego.

ATMOSFERA
Obserwacje Ziemi pomagają na czas ostrzegać ludzi przed konkretnymi zagrożeniami. Jednak podwyższone ryzyko wystąpienia pożarów lub powodzi jest nie tylko niebezpieczne dla ludzi, ale również środowiska. Jak dane satelitarne wspierają ochronę zagrożonych obszarów?
OBSZARY MORSKIE I LĄDOWE
Wszechstronne zastosowanie danych satelitarnych pozwala na wykorzystanie ich zarówno na terenach morskich, jak i lądowych. Jakie dokładnie korzyści płyną z wykorzystania ich w tych obszarach?
GOSPODARKA LEŚNA
Wykorzystanie satelitów obserwacji Ziemi może służyć do monitorowania zmian w aktualnym zalesieniu, spowodowanych m.in. różnymi czynnikami środowiskowymi np. aktywnością szkodników. Jakie jeszcze zmiany można zaobserwować z orbity?
ENERGETYKA
Jednym z elementów gospodarki niskoemisyjnej jest energetyka odnawialna. Wiele regionów Polski ma ogromny potencjał pod tym względem. W jaki sposób dane satelitarne mogą wesprzeć pracę administracji na tym obszarze?
ZMIANA KLIMATU
Ograniczony dostęp do wody, fale upałów, niszczenie brzegów czy coraz większe ryzyko podtopień, to tylko nieliczne z niebezpiecznych skutków zmiany klimatu. W jaki sposób z pomocą danych satelitarnych administracja publiczna może działać w przypadku takich zagrożeń?
ŚRODOWISKO
Obserwacje Ziemi pomagają na czas ostrzegać ludzi przed konkretnymi zagrożeniami. Jednak podwyższone ryzyko wystąpienia pożarów lub powodzi jest nie tylko niebezpieczne dla ludzi, ale również środowiska. Jak dane satelitarne wspierają ochronę zagrożonych obszarów?
TRANSPORT PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Dane satelitarne stanowią wartościowe narzędzie z punktu widzenia planistów przestrzeni miejskiej oraz logistyki. Jak można je wykorzystywać w tym obszarze?
OCHRONA ZDROWIA SYTUACJE KRYZYSOWE
Informacje płynące z danych satelitarnych mogą służyć jako wczesne ostrzeżenia przed różnymi zagrożeniami. Takie rozwiązanie sprawdzi się zarówno w przypadku ochrony zdrowia jak i sytuacji kryzysowych. Dlaczego?
ROLNICTWO I UPRAWY ROLNE
Rolnictwo precyzyjne, oparte na danych satelitarnych, dostarcza ważnych informacji dla administracji publicznej. Jest również skutecznym narzędziem wspierającym analitykę oraz podejmowanie kluczowych decyzji. Jakie inne korzyści niosą ze sobą obserwacje Ziemi?
OBSZARY ZURBANIZOWANE
Obrazowanie radarowe oraz optyczne umożliwia identyfikację całego szeregu zmian w obrębie przestrzeni zurbanizowanej miast oraz okręgów przemysłowych. Jak można wykorzystać takie dane?
MODELOWANIE TERENU
Obrazy satelitarne w połączeniu z mapą wysokościową terenu pozwalają na opracowanie trójwymiarowych modeli przedstawiających dane obszary kraju. Jak takie informacje można wykorzystać w praktyce?

Dostęp do danych

Dane satelitarne są wartościowym źródłem informacji dla administracji publicznej i mogą służyć jako wsparcie w podejmowaniu decyzji w wielu ważnych kwestiach. W wielu krajach Europy pracownicy administracji publicznej powszechnie korzystają z danych satelitarnych, jako narzędzi wspomagających ich decyzyjność. W zależności od tego, jaki rodzaj danych chce się pozyskać, można korzystać z różnych źródeł udostępnionych na specjalistycznych portalach. Dane, które wykorzystywane są w Polsce pochodzą głównie z europejskiego Programu Obserwacji Ziemi Copernicus, który ma zapewnić obserwacje w całym szeregu zakresów i technik obrazowania – od obserwacji wizualnych do radarowych, w zakresie od mórz i lądów do zjawisk atmosferycznych. Europa realizuje także dwa inne ważne programy dotyczące danych satelitarnych – Galileo dotyczący pozycjonowania satelitarnego i GOVSATCOM, czyli bezpieczna łączność satelitarna dla administracji.

Nawigacja

Nawigacja satelitarna pozwala na tworzenie systemów pozycjonowania, które przynoszą szereg korzyści zarówno dla administracji publicznej, mieszkańców, jak i samego miasta. Dobrym przykładem zastosowania nawigacji satelitarnej są systemy pozycjonowania, dedykowane przestrzeni miejskiej. Uzyskane z satelitów dane pozwalają na dogłębną analitykę ruchu, wykrywanie miejsc w mieście, w których przejazdy są zbyt trudne, nawierzchnia może być uszkodzona lub śliska, a także na identyfikowanie kierowców, którzy mogą prowadzić w sposób niebezpieczny.

Łączność

Bezpieczny i niezależny system komunikacji jest niezbędnym elementem funkcjonowania każdego rządu. Dzięki łączności satelitarnej możliwe jest korzystanie ze stabilnych i niezawodnych łączy, także w ekstremalnie trudnych warunkach. Stabilna łączność okazuje się niezwykle ważna, w szczególności w przypadku katastrof naturalnych, przeniesienia większości pracy administracyjnej do Internetu i konfliktami zbrojnymi na świecie. GOVSATCOM jest projektem unijnym mającym wprowadzić satelitarną komunikację dla rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Udostępnij: