Energetyka
Energetyka

Konieczność wdrażania nowych źródeł energii oraz ich dywersyfikacja może się odbywać również w oparciu o dane uzyskiwane za pomocą systemów satelitarnych: od obrazowania, umożliwiającego wytypowanie miejsc o wysokim potencjale inwestycyjnym dla elektrowni wiatrowych lub słonecznych, do danych radarowych, skutecznych w przypadku określenia prędkości wiatrów nad obszarami morskimi, co jest istotną informacją z perspektywy planowania farm wiatrowych, budowanych na morzu. Również modelowanie terenu wraz z informacją o gruntach pozwala na planowanie sieci przesyłowych, a także na modelowanie miejsc potencjalnych inwestycji dla dużych elektrowni:

  • węglowych
  • gazowych
  • nuklearnych

Obrazowanie satelitarne pozwala również na bezpośrednią identyfikację zmian w środowisku spowodowanych działalnością bezpośrednio związaną z sektorem energetycznym np. wydobyciem węgla brunatnego. Dane satelitarne mogą więc wesprzeć proces administracyjny poprzez:

  • monitoring inwestycji w energetykę
  • monitoring warunków atmosferycznych wpływających na energetykę odnawialną (w szczególności tych niebezpiecznych!)
  • ocenę potencjału inwestycyjnego
  • decyzje w sprawie rozwoju infrastruktury
  • decyzje środowiskowe związane z energetyką odnawialną
Udostępnij: