Rolnictwo i uprawy rolne
Rolnictwo i uprawy rolne

Jednym z podstawowych celów obrazowania satelitarnego jest pozyskanie danych, umożliwiających weryfikację oraz ocenę stanu upraw rolnych w ujęciu całościowym. Dane, zwłaszcza o charakterze multispektralnym, umożliwiają:

  • określenie rodzaju upraw,
  • kondycji upraw
  • prognozowanie możliwych zbiorów poprzez wyznaczenie obszarów zajmowanych przez określone uprawy np. zbóż, kukurydzy, ziemniaków oraz innych roślin uprawianych jako monokultura

Dane satelitarne dostarczają tym samym weryfikowalnych i kwantyfikowalnych informacji o stanie rolnictwa, co ma szczególnie duże znaczenie w obecnym czasie, gdy zmiany klimatyczne coraz silniej wpływają na procesy wegetatywne w Polsce. Analiza trendów oraz zjawisk niebezpiecznych, powiązanych z rolnictwem np. występowanie długotrwałej suszy, pozwala także na wytypowanie obszarów wymagających inwestycji w dodatkowe systemy retencji wody lub – gdy nie jest to możliwe – wprowadzenia zasadniczych zmian w samych uprawach np. zmieniając ich charakter na rośliny lepiej radzące sobie w takich warunkach.

Udostępnij: