ESA – Intended ITT
ESA – Intended ITT

AKTUALNIE OGŁOSZONE KONKURSY EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ OFEROWANE POLSKIM PODMIOTOM.

ESA – Intended ITT Data ostatniej aktualizacji: 25.04.2019

Udostępniane poniżej infomacje są aktualizowane maksymalnie w odstępach dwutygodniowych i mogą nie zawierać wszystkich aktualnie dostępnych konkursów.
Proszę pamiętać, że najbardziej aktualną i wiarygodną bazą konkursów ESA jest portal ESA EMITS.

ESA – Intended ITT
19.123.09 – HIGH PERFORMANCE PROPELLANT DEVELOPMENT – EXPRO+
Data otwarcia:
4 marca, 2021
ESA – Intended ITT
19.1EC.02 – GNC SYSTEM FRAMEWORK FOR RE-USABLE SPACE TRANSPORTATION SYSTEMS – EXPRO+
Data otwarcia:
2 kwietnia, 2019
ESA – Intended ITT
19.129.07 – METROLOGY FOR OPTICAL FREE-FORM SURFACES
Data otwarcia:
2 kwietnia, 2019
ESA – Intended ITT
19.1ED.02 – REFERENCE DESIGN AND BASIC SOFTWARE FOR A SINGLE BOARD COMPUTER BASED ON GR740
Data otwarcia:
2 kwietnia, 2019
ESA – Intended ITT
19.129.11 – AUTONOMOUS ULTRASOUND IMAGE IMPROVEMENT SYSTEM (ALISSE) – EXPRO+
Data otwarcia:
2 kwietnia, 2019
ESA – Intended ITT
19.1ET.11 – DEVELOPMENT OF LARGE ANTI-REFLECTION COATED LENSES FOR PASSIVE (SUB)MILLIMETER-WAVE SCIENCE INSTRUMENTS
Data otwarcia:
2 kwietnia, 2019
ESA – Intended ITT
19.133.02 – PIEZOELECTRIC MOTORS TRIBOLOGY FOR SPACE SCIENTIFIC APPLICATIONS – EXPRO+
Data otwarcia:
2 kwietnia, 2019
ESA – Intended ITT
19.1ET.12 – PL_RM12 RFIC FRONT-ENDS FOR REMOTE SENSING
Data otwarcia:
2 kwietnia, 2019
ESA – Intended ITT
19.133.03 – PIEZOELECTRIC MOTORS TRIBOLOGY FOR SPACE EXPLORATION APPLICATIONS – EXPRO+
Data otwarcia:
2 kwietnia, 2019
Udostępnij: