Transport planowanie przestrzenne
Transport planowanie przestrzenne

Na przestrzeni lat zaobserwowano znaczące zmiany, jakie zaszły na terenie Polski. Jest to możliwe dzięki obserwacjom Ziemi i wykorzystaniu danych satelitarnych. Dzięki temu administracja publiczna może pozyskać wartościowe dane, które warto uwzględnić w przypadku:

  • planowania rozwoju infrastruktury
  • inwestycji w rozwój gospodarczy
  • zarządzania zasobami
  • wyznaczaniu nowych tras, w tym autostrad i obwodnic
  • budowaniu nowych zbiorników retencyjnych

Dane satelitarne pozwalają również na sprawdzenie, w jaki sposób na przestrzeni lat zmienił się dany krajobraz. Przykładem może być animacja przedstawiająca zmieniające się okolice Warszawy na przestrzeni lat 2017 – 2020. Każde ze zdjęć wykonano pod koniec sierpnia. Występowanie terenów dotkniętych suszą może sugerować konieczność zmiany upraw na tych terenach lub polepszenie dostępnej infrastruktury nawadniającej.

Rozwój miasta na przestrzeni lat  - 2017
Rozwój miasta na przestrzeni lat  - 2020

Miasta nieustannie zmieniają swoje oblicza: powstaje nowa droga, starszy budynek ulega rozbiórce, budowane są nowe osiedla, a czasem całe kompleksy przemysłowe. W praktyce część nieużytków oraz terenów zielonych jest zastępowanych nowymi budynkami oraz całymi osiedlami. W wielu innych miejscach można zobaczyć nowe budowy – czasem także w miejscu starych budynków. Okazuje się więc, że dane satelitarne stanowią wartościowe narzędzie dla administracji publicznej, w szczególności z punktu widzenia planistów przestrzeni miejskiej.

Udostępnij: