Rola POLSA w konsorcjum
Rola POLSA w konsorcjum

Polska Agencja Kosmiczna będzie zaangażowana w realizację wszystkich pakietów roboczych projektu. W szczególności, Agencja będzie odpowiedzialna za przygotowanie badań ankietowych dotyczących potrzeb użytkowników rządowych. Co więcej w dalszym etapie będą sprawdzane obecnie wykorzystywane oraz rozwijane technologie a także prowadzone badania i innowacje w obszarze bezpiecznej łączności satelitarnej. Ponadto, Agencja odpowiada za działania informacyjne i podnoszące świadomość projektu ENTRUSTED, a w tym także za koordynację komunikacji wewnętrznej pomiędzy partnerami projektu oraz za komunikację zewnętrzną z mediami i grupami docelowymi, organizację warsztatów, konferencji oraz demonstracji.

Zaangażowanie Polskiej Agencji Kosmicznej w projekt ENTRUSTED wpisuje w Polską Strategię Kosmiczną a także w ustawowe zadania Agencji, w szczególności te dotyczące przygotowywania założeń, głównych kierunków badań i programów rozwoju o istotnym znaczeniu dla interesu narodowego i gospodarki państwa w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, jak i prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej.

Udostępnij: