Podręcznik Sat4Envi
Podręcznik Sat4Envi

Szanowni Państwo,

zachęcamy do korzystania z podręcznika pt. „Dane satelitarne dla administracji publicznej”. Zobrazowania satelitarne stanowią przydatne źródło zarówno dla administracji publicznej, jak i dla firm, pragnących wykorzystać te zasoby w swoich produktach, narzędziach, aplikacjach i usługach. Jest to pierwsza tego typu publikacja w Polsce, która ma pomóc w rozwijaniu Państwa kompetencji i wiedzy. Ma przybliżyć technologie wykorzystywane w teledetekcji satelitarnej, terminologię, jak również źródła danych i narzędzia do ich przetwarzania. Przede wszystkim jednak ma odpowiedzieć na pytanie: jak zobrazowania satelitarne można wykorzystać w codziennym życiu i pracy.

Podręcznik powstał dzięki projektowi „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4envi”, finansowanemu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Można go pobrać bezpłatnie w wybranym poniżej formacie.


Życzymy miłej lektury

Pobierz podręcznik

Podręcznik PDF

Podręcznik EPUB

Podręcznik MOBI

Udostępnij: