Korzyści z projektu
Korzyści z projektu

W 2013 roku Komisja Europejska, Europejska Agencja Kosmiczna i Europejska Agencja Obrony podjęły inicjatywę przygotowania programu GOVSATCOM (ang. Governmental Satellite Communications), którego celem jest stworzenie niezależnego, autonomicznego i bezpiecznego systemu łączności satelitarnej dla rządów państw członkowskich UE. GOVSATCOM będzie czwartym flagowym programem Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej, obok realizowanych już programów: Copernicus, Galileo oraz Świadomość Sytuacyjna w Przestrzeni Kosmicznej (SSA).

Inicjatywa GOVSATCOM jest szansą dla polskiej administracji rządowej na uzyskanie dostępu do bezpiecznej i gwarantowanej łączności satelitarnej. Oczekiwany rozwój europejskiego rynku satelitarnych usług telekomunikacyjnych otworzy nowe możliwości biznesowe rodzimym przedsiębiorstwom.

W wyniku realizacji projektu ENTRUSTED, Komisja Europejska otrzyma zestaw zaleceń i rekomendowanych działań dla skutecznego zapewnienia usług bezpiecznej rządowej łączności satelitarnej – ang. secure GOVSATCOM. Będą one dotyczyć wsparcia rozwoju konkretnych technologii, inwestycji w infrastrukturę systemu łączności satelitarnej, niezbędnego doposażenia użytkowników. W zależności od potrzeb, wskazane zostaną również aspekty technologiczne, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu usług odpowiadających na potrzeby użytkowników rządowych.

Zalecenia przyjmą, m.in., formę mapy drogowej z długoterminowym planem działań w zakresie badań i innowacji. Efekty projektu ENTRUSTED będą służyły jako wytyczne dla przyszłych inicjatyw i wpłyną na ostateczny kształt unijnego programu GOVSATCOM.

Zainicjowana w projekcie ENTRUSTED, Sieć Użytkowników będzie platformą wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w obszarze bezpiecznej łączności satelitarnej. Członkowie Sieci Użytkowników będą uczestniczyć, m.in., w szkoleniu poświęconym łączności satelitarnej, praktycznych demonstracjach, warsztatach projektowych oraz konferencjach.

Udostępnij: