Cel projektu
Cel projektu

Realizacja projektu związana jest z potrzebą zapewnienia gwarantowanego dostępu do bezpiecznej łączności satelitarnej administracji publicznej państw członkowskich i agencjom unijnym, w ramach inicjatywy GOVSATCOM. Kluczowym aspektem GOVSATCOM jest rozbudowa i utrzymanie całego systemu łączności przy zachowaniu jak najwyższej efektywności kosztowej. W związku z powyższym, w opracowywaniu założeń koncepcyjnych i operacyjnych nadrzędne kryterium stanowią potrzeby przyszłych użytkowników.

Projekt ENTRUSTED pozwoli określić aktualne potrzeby i oczekiwania potencjalnych użytkowników rządowej łączności satelitarnej. Ocenie poddane zostaną także uwarunkowania dotyczące technologicznych możliwości wdrożenia bezpiecznej łączności satelitarnej, w tym gotowość sektora publicznego i potencjał rynkowy. Projekt pozwoli zgłębić perspektywy i kierunki rozwoju sektora łączności satelitarnej. W ten sposób zidentyfikowane zostaną potencjalne deficyty również na poziomie technologicznym.

W ciągu najbliższych 30 miesięcy zrealizowane zostaną następujące zadania:

– Rozpoznanie potrzeb użytkowników rządowych w zakresie bezpiecznej łączności satelitarnej w państwach członkowskich UE;

– Stworzenie syntetycznego katalogu wymogów potencjalnych użytkowników bezpiecznej łączności satelitarnej dla przyszłego programu GOVSATCOM;

– Analiza dostępnych i prototypowych rozwiązań technologicznych stosowanych przez operatorów komercyjnych i agencje rządowe, biorąc pod uwagę konkretne scenariusze zastosowania bezpiecznej łączności satelitarnej;

– Opracowanie mapy synergii służącej wdrażaniu rozwiązań z obszaru bezpiecznej łączności satelitarnej przez różnych użytkowników, biorąc pod uwagę ich zróżnicowany potencjał i różnorodne wymogi;

– Określenie potrzeb w zakresie standaryzacji usług i sprzętu w obszarze bezpiecznej łączności satelitarnej dla użytkowników rządowych;

– Wskazanie priorytetowych kierunków badań i innowacji w obszarze bezpiecznej łączności satelitarnej dla użytkowników rządowych na szczeblu krajowym i unijnym;

– Zidentyfikowanie możliwości efektywnego wydatkowania środków finansowych poprzez ukierunkowane działania inwestycyjne na terenie Unii Europejskiej w obszarze bezpiecznej łączności satelitarnej dla użytkowników rządowych.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2020 r. – luty 2023 r.

Udostępnij: