Krajowy Punkt Kontaktowy EUMETSAT
Krajowy Punkt Kontaktowy EUMETSAT

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY EUMETSAT

Punkt kontaktowy EUMETSAT dla polskiego przemysłu (National Focal Contctact Point) został ustanowiony w Polskiej Agencji Kosmicznej w 2016 r. na mocy porozumienia z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym.

Cel działań punktu:

– zwiększanie wiedzy krajowych podmiotów na temat programów i współpracy przemysłowej z EUMETSAT,
– udział podmiotów z Polski w postepowaniach przetargowych EUMETSAT,
– włączanie polskich jednostek we współpracę z europejskimi firmami,
– wzrost zainteresowania krajowych podmiotów możliwościami rozwoju gospodarczego związanego z wykorzystaniem danych meteorologicznych,
– „odzyskiwanie” składki wpłacanej przez Polskę do EUMETSAT.

Bieżąca działalność punktu kontaktowego obejmuje m. in. analizę ogłoszeń przetargowych ukazujących się na EUMITS – platformie przetargowej EUMETSAT i ich publikację na stronie internetowej PAK, kojarzenie partnerów do realizacji wspólnych projektów oraz wspieranie polskich firm i instytutów naukowo-badawczych we włączaniu się w europejskie konsorcja realizujące zamówienia dla EUMETSATU, organizacja warsztatów i spotkań informacyjnych, a także networking.

Udostępnij: