Publikacje
Publikacje
Zaawansowane wyszukiwanie
Publikacje
POLSA broszura
Informacje ogólne o Polskiej Agencji Kosmicznej, realizowanych przez Agencję projektach, krajowym sektorze kosmicznym i specjalizacjach polskich firm z branży space.

Publikacje
POLSA ulotki PL
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami promocyjnymi, przedstawiającymi projekty, w których uczestniczy POLSA oraz domeny i tematy istotne dla polskiej branży kosmicznej.

Publikacje
Umiejętności w sektorze kosmicznym. Analiza wyników ankietyzacji.

Publikacje
Przegląd projektów edukacyjnych o tematyce kosmicznej realizowanych w Polsce

Publikacje
Raport o stanie kształcenia na poziomie wyższym w obszarze badań kosmicznych i satelitarnych w Polsce w roku akademickim 2017-2018

Publikacje
Polski Sektor Kosmiczny – 2020
Polski sektor kosmiczny 2020. Analiza stanu obecnego, trendów i technologii w ujęciu krajowym i na tle międzynarodowym

Udostępnij: