Asseco Poland S.A.
Domeny technologiczne
  • TD 9 Mission Operation and Ground Data Systems
  • TD 6 RF Subsystems, Payloads and Technologies
O podmiocie

Asseco Poland S.A. jest największym polskim producentem oprogramowania notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm i organizacji z kluczowych dla gospodarki sektorów oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

Główne produkty i usługi
  • Monitorowanie i kontrola misji
  • Użytkowanie systemów naziemnych
Najważniejsze osiągnięcia w sektorze kosmicznym
  • ESOC-LWMCS – lekka webowa aplikacja przeznaczona do monitorowania i kontroli satelitów cube-sat. Aplikacja umożliwia zdalnym użytkownikom dostęp do usług monitorowania i kontroli satelity będącego w trakcie misji. Rozwiązanie w pełni zgodne z architekturą NMF (NanoSat MO Framework) komitetu standaryzacyjnego CCSDS.
  • EGNOS-SDATS (SBAS Data Analysis Tool Set) – w ramach projektu opracowano nowy zestaw narzędzi do szybkiej ekstrakcji i parsowania danych pozyskiwanych z RIMS i CFP do detekcji odchyleń i raportowania kluczowych parametrów systemu EGNOS. Udoskonalono narzędzie do kwalifikacji przetwarzania jakości usług europejskiego system EGNOS, co poprawiło dostępność i dokładność sygnałów GPS.
  • SIMSAT (Software Infrastructure for Modelling Satellites) – opracowano webowy interfejs graficzny do wizualizacji satelity w czasie operacji na bazie architektury satelity do wykorzystania do celów symulacyjnych. Komponent interfejsu SIMSAT WebHMI zapewnia bezpośrednią komunikację pomiędzy jądrem systemu SIMSAT a aplikacją webową.
Informacje kontaktowe
Strona www:
http://pl.asseco.com
E-mail:
infoprw@asseco.pl
Telefon:
+48 22 574 82 00
Adres:
ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów

Osoba kontaktowa:
Imię i Nazwisko:
Anna Protasowicka
E-mail:
anna.protasowicka@asseco.pl
Telefon:
+48 502 737 490