Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa kosmicznego
20 kwietnia, 2023

19 kwietnia 2023 r. Polska Agencja Kosmiczna, USSPACECOM (w imieniu Departamentu Obrony USA) oraz polskie Ministerstwo Obrony Narodowej podpisały trójstronne porozumienie o udostępnianiu informacji dotyczących Świadomości Sytuacyjnej w Przestrzeni Kosmicznej (Space Situational Awareness – SSA) w ramach tzw. USSPACECOM Data Sharing Programme. Program pozwala  na zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności oraz  zrównoważony rozwój działań w przestrzeni kosmicznej.

Prezes POLSA prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, dowódca USSPACECOM gen. armii USA, James Dickinson (w imieniu Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych), I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, gen. broni Piotr A. Błazeusz (w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej), podpisali porozumienie podczas trwającego 38-go Sympozjum Kosmicznego w Colorado Springs w Stanach Zjednoczonych.

–  Szybko rosnąca liczba obiektów na orbicie oraz potrzeba utrzymania pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej wymagają zacieśnienia współpracy międzynarodowej. Ta umowa pozwoli na wymianę danych o sytuacji na orbicie między Polską i USA. Jest to szczególnie ważnie w dobie, kiedy technologie satelitarne w zakresie łączności, nawigacji i obserwacji Ziemi są już niezbędne do funkcjonowania nowoczesnych państw.  – powiedział prezes POLSA Grzegorz Wrochna.

W ramach programu Data Sharing zawarto ponad 170 umów o wymianie informacji o Świadomości Sytuacyjnej w Przestrzeni Kosmicznej z krajami partnerskimi, podmiotami sektora komercyjnego i akademickiego oraz agencjami  międzyrządowyymi z całego świata. Dla Polskiej Agencji Kosmicznej niniejszy dokument zastępuje dotychczasową bilateralną umowę o wymianie informacji SSA, zawartą z Departamentem Obrony USA w kwietniu 2019 r.

Polska Agencja Kosmiczna aktywnie wykorzystuje informacje pochodzące od strony amerykańskiej w celu informowania organów administracji publicznej o występujących zagrożeniach w przestrzeni kosmicznej, w tym o zagrożeniach dla aktywnych satelitów pochodzących z Polski.

W przestrzeni kosmicznej wokół Ziemi znajduje się obecnie ok. 7800 aktywnych satelitów, a ich liczba stale wzrasta w związku z rozwojem mega-konstelacji np. komunikacji satelitarnej. Monitorowanych jest prawie 46 tys. obiektów w tym ok 19 tys. zidentyfikowanych śmieci kosmicznych.. Na ponad milion szacuje się liczbę niezidentyfikowanych śmieci kosmicznych większych niż 1 cm, mogących zagrozić uszkodzeniem lub zniszczeniem aktywnych satelitów. Monitorowane sią także duże śmieci kosmiczne takie jak szczątki rakiet, które mogą w niekontrolowany sposób wejść w atmosferę Ziemi, a nawet dotrzeć na jej powierzchnię stanowiąc w ten sposób zagrożenie dla ludności cywilnej.

Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa kosmicznego
Udostępnij:
Wydrukuj lub zapisz: