SatCom Downstream Days: zaproszenie dla reprezentantów przemysłu i użytkowników technologii
25 kwietnia, 2023

W dniach 3-4 maja w Pradze spotkanie, które powinno zainteresować wszystkich zaangażowanych w rozwój i upowszechnienie bezpiecznej łączności satelitarnej, czy to dostawców takich usług, czy to instytucje z nich korzystające lub zamierzające korzystać. Wydarzenie jest współorganizowane przez konsorcjum ENTRUSTED, a przedstawienie efektów tego realizowanego z udziałem Polskiej Agencji Kosmicznej projektu będzie przyczynkiem do dyskusji o teraźniejszości i przyszłości GOVSATCOM jako istotnego elementu Programu Kosmicznego Unii Europejskiej.

Pierwszego dnia SatCom Downstream Days, organizowanych w siedzibie Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA), lidera projektu ENTRUSTED, w agendzie znalazły się m. in. powstałe w ramach projektu demonstracje, a także szerokie omówienie innych jego rezultatów.

Drugiego dnia wydarzenia zaplanowano przede wszystkim różne formy wzajemnego poznawania się i kojarzenia ze sobą przedsiębiorstw dysponujących ofertą z zakresu łączności satelitarnej oraz instytucji publicznych czy rozmaitych służb takich usług potrzebujących. Dobre zrozumienie po obu stronach to większa szansa na budowę komplementarnego systemu, odpowiadającego oczekiwaniom w zakresie bezpieczeństwa, wykorzystującego potencjał technologiczny.

SatCom Downstream Days: zaproszenie dla reprezentantów przemysłu i użytkowników technologii

Polska Agencja Kosmiczna zaangażowana jest w realizację wszystkich pakietów roboczych projektu ENTRUSTED. Odpowiada m. in. za działania informacyjne i podnoszące świadomość projektu, a w tym także za koordynację komunikacji wewnętrznej pomiędzy partnerami projektu oraz za komunikację zewnętrzną z mediami i grupami docelowymi, organizację warsztatów, konferencji oraz demonstracji.

Udostępnij:
Wydrukuj lub zapisz: